מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

עמיאל משה אביגדור הרב 1883 - 1916

רב, מהוגי הדעות של הציונות הדתית וממנהיגי "המזרחי". יליד פולין. מ-1920 רב קהילת אנטוורפן ומ-1936 רבה הראשי של תל-אביב.
נמצא בשכונת טוברוק