מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סנה משה (קליינבוים) 1909 - 1972

מדינאי ומנהיג ציוני. מראשי ה"הגנה". יליד פולין. פעיל בתנועת "הנוער הציוני" ובקרב הסטודנטים היהודים. השתתף בקונגרסים ציוניים ופעל בתנועה הציונית העולמית. היה עורכו הפוליטי של העיתון היומי האידי הגדול ביותר באירופה "היינט", שיצא לאור בבירת פולין. עם פלישת הנאצים לפולין בשנת 1939 נמלט, ולאחר נדודים עתירי סכנות הגיע בשנת 1940 לארץ ישראל.
התגייס ל"הגנה", וביולי 1941 מונה לראש המפקדה הארצית של ההגנה. נבחר לאספת הנבחרים, לוועד הלאומי.
היה מבוקש ע"י שלטונות המנדט הבריטי, כדי לחמוק ממעצר שינה את שמו ל"סנה".
יצא לפריס, שם פעל בהנהלת הסוכנות היהודית ובארגון ההעפלה. בשל דרישתו לחדש את המאבק בבריטים, ובייחוד בשל תביעתו להדק את קשרי היישוב העברי והתנועה הציונית עם ברית המועצות, נאלץ להתפטר מהנהלת הסוכנות היהודית ועזב את הסתדרות "הציונים הכלליים" שהיה מראשיה.
במישור הפוליטי: בתחילה נעשה פעיל במפ"ם, ולבסוף פרש גם ממנה ונעשה לראש המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י).
בשנותיו האחרונות חזר והתקרב לציונות, ולכך ניסה לכוון את מק"י.
נמצא בשכונת נאות מנחם בגין