מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סטודיו

על-שם הקולנוע "סטודיו" ששכן במקום.