מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

נורוק מרדכי (1879 - 1862)

מנהיג ציוני דתי. יליד קורלנד שבליטא. מדינאי, חבר הפרלמנט הליטאי. הגן על זכויות המיעוטים. ב-1948 עלה ארצה. חבר-כנסת. מ-1952 שר הדואר.
נמצא בשכונת מכנס משה