מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

נאות התכלת

לכבוד תכלת הים, וכן שכונת עין התכלת, שהרחוב נמצא בתחומה.
נמצא בשכונת עין התכלת