מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

לאו משה חיים, הרב - מעלות.

מגדולי הרבנים וממנהיגי היהדות החרדית במזרח אירופה בדור שקדם לשואה. חבר מועצת גדולי התורה העולמית, השתתף בהקמת ישיבות מסוג "תורה ומלאכה" בצד בתי ספר מסוג "בית יעקב". בעל השכלה רחבה ותואר "דוקטור לספרות ולפילוסופיה". כתב ספרים על נושא קידוש השם והשתקפותו בהלכה ובאגדה. נספה בטרבלינקה.
נמצא בשכונת מכנס משה