מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יעל, אשת חבר הקיני

בתקופתה של דבורה הנביאה יעל המיתה את סיסרא, שר צבאו של יבין מלך חצור, וסייעה בכך לניצחון שבטי ישראל על אויביהם (שופטים ד-ה).
נמצא בשכונת משכנות זבולון