מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יד חרוצים

לתפארת העובדים החרוצים באזור. "ויד חרוצים תעשיר..."(משלי י, ד).