מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

טהון יהושע 1870 - 1936

עסקן ומנהיג ציוני בפולין. יליד גליציה. מעוזרי הרצל בהקמת ההסתדרות הציונית. חבר המשלחת היהודית לשיחות השלום בפריס ב-1918. נשיא "תרבות" בפולין וחבר הסיים הפולני.
נמצא בשכונת מכנס משה