מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

טולדנו יעקב משה, הרב 1880 - 1960

רב ראשי לעיר תל-אביב-יפו ושר הדתות. יליד טבריה. בצד פעילותו כרב בטבריה היה חבר ועד העיר והשתלב בעסקי ציבור, בכלל זה - עיסוק בענייני חינוך ובגאולת קרקעות.
גורש על-ידי הטורקים לקורסיקה ומשם עבר לטנג'יר ולאלכסנדריה. ב-1942 חזר לארץ ישראל וכיהן כרב העיר תל אביב-יפו. ב-1958 התמנה לשר הדתות. ב-1957 קיבל את פרס הרב קוק לספרות תורנית על מחקריו בנושא כתבי יד עתיקים מן המזרח.
נמצא בשכונת משכנות זבולון