מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חת"ם סופר 1762 - 1839

הרב שרייבר משה (ר"ת של: ח-ידושי ת-ורת מ-שה) יליד הונגריה. מנהיג האורתודוקסיה שם. רב בפרשבורג. הקים במקום ישיבה מן הגדולות שהיו מאז ישיבות בבל.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת רמת חן