מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חי טייב יצחק, הרב 1745 - 1837

מרבניה הדגולים של קהילת תוניסיה. מגיל צעיר הצטיין בלמדנותו ובחוכמתו הרבה, היה בקי ברזי הקבלה ובתורת הנסתר. בני הקהילה מייחסים לו סגולות מופלאות, ועד היום בימי ההילולה הנערכת לכבודו בי"ט בכסלו (בארץ ההילולה מתקיימת בבתי הכנסת הקרויים על שמו: בירושלים, בבאר-שבע וברמלה), נוהגים לבקש ישועות, קוראים בספר הזוהר ועורכים סעודות מצווה.חיבורו החשוב הוא "ערך השולחן" על ששת חלקיו. נדפס בליוורנו ובתוניסיה בשנים תקנא-תרנ"א, והוא כולל דינים, ביאורים ושו"ת, ערוכים על-פי חלקי ה"שולחן-ערוך".
נמצא בשכונת עין התכלת