מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

זומרשטיין אמיל 1883 - 1957

מנהיג "הציונים הכלליים", יליד גליציה. ציר לסיים הפולני. ב-1939, ערב מלחמת העולם השנייה, נאסר ברוסיה ושוחרר ב-1944. זמן קצר היה השר לענייני היהודים בממשלת פולין. היגר לארה"ב ונפטר שם
נמצא בשכונת מכנס משה