מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

וולפסון דוד 1856 - 1914

יליד גרמניה. בנקאי ומדינאי ציוני. ידידו של הרצל ונשיאה השני של ההסתדרות הציונית העולמית בשנים 1911-1905.
נמצא בשכונת נווה איתמר