מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

התנועה הציונית (שדרה)

הכמיהה לציון קיימת מאז חורבן הבית, וקיבלה ביטוי בצורות שונות ובכל התקופות. תנועות רבות קמו והמילה "ציון" טבועה בשמן, בייחוד במאה הי"ט. בשנת 1890 טבע נתן בירנבוים - שהיה מהוגי הרעיון הציוני (בשנות חייו האחרונות כיהן כמזכיר הכללי של "אגודת ישראל") - את המונח "ציונות" בתנועה שהציבה לה למטרה את השיבה לציון, לארץ האבות. ב-1897 הוכרז בקונגרס הציוני בבזל על הקמת ההסתדרות הציונית העולמית. השם 'התנועה הציונית' בא להחליף את שמו הקודם של הרחוב שדר' או"ם, לאחר ההחלטה באו"ם על גנוי התנועה הציונית והציונות בשנת 1975.
נמצא בשכונת פרדס הגדוד