מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

התאנה

עץ פרי נשיר ממשפחת התותיים. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
נמצא בשכונת עין התכלת