מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

השקמה

עץ ירוק-עד ממשפחת התותיים. גדל בנגב ובשפלת החוף. שקמה בת מאות שנים נמצאת בנתניה בגן שברחוב מינץ.
נמצא בשכונת עין התכלת