מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

השעורה

תבואת חורף, צמח חד-שנתי מן הדגניים. אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ-ישראל.
נמצא בשכונת עין התכלת