מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

השיש

אבן גיר גבישית, לבנה או צבעונית, המשמשת לבניין ולפיסול.