מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

השחף

עוף טורף ימי. מוזכר בספר ויקרא יא, טז: "ואת השחף ואת הנץ למינהן".
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק