מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הקדר

ע"ש מפעלי החרס הנמצאים באזור. קדר הינו בעל המקצוע המכין כלי חרס