מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הצורן

יסוד כימי בעל מבנה גבישי, ידוע בשמו סיליקון גבישיו משמשים כחומר גלם בתעשיית האלקטרוניקה.

רחובות בשכונה