מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הפלדה

ע"ש מפעלי הפלדה המצויים בסביבה.
מתכת קשה.