מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הנשר

עוף טורף, מהגדולות שבציפורי ארצנו, סמלה של מלכות רומי הרשעה. מוזכר במקורות: "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף" (דברים לב, יא).
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק