מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הנרקיס

צמח בצל ממשפחת הנרקיסיים. גדל בעיקר באזורי ביצה.
נמצא בשכונת עין התכלת