מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הנורית

מפרחי ארצנו, ממשפחת הנוריתיים. בעל שורש מעובה, פורח בסוף החורף. פרחיו צהובים או אדומים.
נמצא בשכונת רמת פולג