מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המסגר

ע"ש מפעלי המסגרות שבסביבה