מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המחשב

כלי עזר לאדם בתחומים רבים ומגוונים - לביצוע חישובים, מחקו, ניהול שליטה ובקרה, תקשורת העברת מידע ובילוי פנאי.