מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

המדע

ידיעה, דעת חוכמה "ותשאל לך חכמה ומדע" (דברי הימים ב' א' 11). הכוונה היום בעיקר למחקר שיטתי מאורגן המבוסס על איסוף עובדות ונסיונות שתוצאותיו גלויות ונתנות לאימות ושחזור.