מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הירדן (דרך)

הנהר הגדול ביותר בישראל, זורם מאזור קבוץ דן עד ים המלח.
דרך 57 בתחום העיר נתניה.