מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

היצירה

לתפארת היצירה הרווחת באזור התעשייה.