מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

היסמין

מצמחי ארצנו ממשפחת הזיתיים. פרחיו בעלי ריח עז מהם הפיקו שמן אתרי לתעשיית התמרוקים.
נמצא בשכונת רמת פולג