מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

היהלומן אברהמס

נשיא סינדיקט היהלומים בלונדון בראשית שנות הארבעים. דאג להקצבת יהלומים לתעשיית היהלומים הצעירה, שראשיתה בנתניה, וסייע לפיתוח תעשיית היהלומים בארץ.
נמצא בשכונת טוברוק