מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

החרוב

עץ ירוק-עד. נפוץ בצמחיית החורש והיער בארץ. מגדלים אותו גם גידול תרבותי. סמל לאריכות חיים ולסבלנות.
נמצא בשכונת עין התכלת