מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

החפץ חיים - ר' ישראל מאיר הכהן מראדין 1933-1836

נקרא על שם ספרו "החפץ חיים". מגדולי הפוסקים בדורו ומן המיוחדים שבצדיקי ישראל בדורות האחרונים. מחבר הספרים "משנה ברורה", "מחנה ישראל" ואחרים. עם ראשיתן של תנועות חיבת ציון והעלייה לארץ האמין שזוהי "אתחלתא דקיבוץ גלויות" הקודמת לביאת המשיח והחל לכנס מצוות הקשורות בכך ולעסוק בהן, אך הסתייג מהציונות החילונית. נמנה עם האבות הרוחניים של "פועלי אגודת ישראל".
נמצא בשכונת נווה עוז