מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

החיטה

צמח חד-שנתי ממשפחת הדגניים. בארץ גדלה גם חיטת הבר הידועה כ"אם החיטה". החיטה היא אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ-ישראל.
נמצא בשכונת עין התכלת