מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

החוזה מלובלין - רבי יעקב יצחק 1745 - 1815

יליד פולין. צדיק חסידי. מתלמידי רבי אלימלך מליז'נסק. נפרד ממנו והקים קבוצה משלו, אך לא ייסד שושלת. ממייסדי החסידות בפולין ובגליציה.
הדגיש את "הצדיקות המעשית" הדוגלת במילוי צרכיו החומריים של האדם כתנאי מוקדם לעושר רוחני.
נמצא בשכונת קריית צאנז