מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הזמיר

ציפור שיר. מוזכרת במקורות: "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע" (שיר השירים כ, יב).

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קריית רבין יצחק