מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הזית

עץ פרי משבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ. מכיל 50-30 אחוז שומן. גדל בארץ כבר בימי קדם.
נמצא בשכונת עין התכלת