מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הויסמנס קמיל 1871 - 1968

פוליטיקאי וסוציאליסט בבלגיה. מזכיר האינטרנציונל הסוציאליסטי השני. בשנים 1921-1905 ראש עיריית אנטוורפן.
ראש ממשלה ושר בממשלות רבות בבלגיה. ידיד הציונות ותנועת העבודה בישראל. ביקר בארץ ובנתניה פעמים מספר.
נמצא בשכונת פרדס הגדוד