מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הדרור

מציפורי ארצנו היציבות, סמל החופש. מוזכרת במקורות: "גם ציפור מצאה לה בית ודרור קן לה" (תהלים פד, ד)
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק