מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הגפן

אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ. ראשיתו של גידול הגפנים בארץ כבר בתקופת הברונזה. בימי קדם היתה ארץ ישראל מרכז ידוע של גידול גפנים וייצוא יין.
נמצא בשכונת עין התכלת