מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

הגוזל

ציפור המוזכרת במקרא, לא זוהתה בין ציפורי ימינו. מוזכרת בספר בראשית טו, ט: "ויאמר אליו קחה לי עגלה משולשת ואיל משולש ותור וגוזל".
נמצא בשכונת קריית רבין יצחק