מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האורזים

לציון בתי האריזה שנמצאו במקום. צמוד לפסי הרכבת.