מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האורג

לציון מפעלי האריגה הנמצאים באזור התעשיה.