מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

האומנות

אומנות היא מלאכת מחשבת. עבודה, יצירה שהושקע בה כשרון רב.