מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

דונה גרציה לבית נשיא

בת למשפחת מנדס מאנוסי ספרד, דודתו של דון יוסף נשיא.
ב-1553, כאשר עברה מספרד לקושטא, שבה אל חיק היהדות בגלוי. סייעה רבות לתלמידי חכמים ובעיקר לבני האנוסים, והעבירה אותם לארצות שבהן יוכלו לחיות כיהודים. שמה נקשר, עם דון יוסף נשיא, בעיקר לתוכנית התיישבות היהודים בעיר טבריה ובסביבתה ולפיתוח תעשיית המשי לפרנסתם.
נמצא בשכונת רמת חן