מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

דגניה

ע"ש "אם הקבוצות". 2 קיבוצים המצויים באזור בקעת כינורות. הקבוץ הראשון בארץ. מועצה איזורית עמק הירדן.