מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

גיבורי ישראל

לכבוד 12 החיילים שקיבלו את העיטור "גיבור ישראל" על מעשי גבורתם במלחמת העצמאות, עיטור שהוענק רק לאחר מלחמה זו.