מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ברט אהרון 1890 - 1957

כלכלן ומשפטן, יליד ברלין. ב-1920 יושב-ראש "המזרחי" בגרמניה. עורך-דין של הקונגרס הציוני. עלה ארצה ב-1933. מ-1938 חבר הנהלת "אנגלו פלשתינה בנק". מ-1946 מנהל "בנק לאומי לישראל".